Поддержать

Штефан Харабин произнес смелую и дальновидную речь в Кошицах на акции протеста «Словакия на 1 месте».

Автор публикации: Штефан Харабин
Дата публикации: 2022-11-01
Вид издания: Видео
Тема публикации: Протесты в Кошице
Регион: Словакия

АннотацияŠtefan Harabin pronesl odvážný a vizionářský projev v Košicích na protestu Slovensko na 1. místě 


„Anglosaský globální světový řád založený na vykořisťování jednoho národa druhým, na zotročení jednoho člověka druhým definitivně končí. To je nezvratný historický proces a končí i jejich satanský ultraliberalismus. Nastupuje nový světový řád - euroasijský v čele s Ruskou federací.  


Ale tento světový řád bude založen a má principy nikoli unipolární, bude založen na vzájemných vztazích rovnosti a vzájemné výhodnosti všech kooperující států, které nechtějí a nebudou již dále tolerovat okrádání a vykořisťování.   


Naše perspektiva a naše naděje je ta, která se v krátké době bude realizovat. Nemáme a nesmíme se ničeho bát!“   


Sledujte @neCT24
Штефан Харабин произнес смелую и дальновидную речь в Кошицах на акции протеста «Словакия на 1 месте».«Англо-саксонскому глобальному мироустройству, основанному на эксплуатации одной нации другой, на порабощении одного человека другим, окончательно приходит конец. Это необратимый исторический процесс, это конец их сатанинскому ультралиберализму.  Формируется новый мировой порядок – евразийский во главе с Российской Федерацией.


 Этот миропорядок будет многополярным, он будет основан на отношениях взаимного равноправия и взаимовыгодном сотрудничества всех сотрудничающих государств, которые не хотят и не будут больше терпеть грабеж и эксплуатацию.


Это наша перспектива и наша надежда, и они будут реализованы в кратчайшие сроки. Нам нечего бояться!»